αυτόνομοι χώροι

Submitted by vlanto on Tue, 2008-03-18 13:13.

τα τελευταία χρόνια οι αυτόνομοι χώροι δέχονται ένα κύμα καταστολής. Ένα λοιπόν από τα ερωτήματα είναι πως θα προστατέψουμε τους αυτόνομους χώρους και πως θα ανοίξουμε νέους. Η έμπραχτη αλληλεγγύη , η ανταλαγή πόρων και η ανάπτυξη μιας ισχυρής δικτύωσης των αυτόνομων χώρων και των καταλήψεων θα θέλαμε να είναι το αντικείμενο αυτής της θεματικής. Περισσότερες πληροφορίες στο αγγλικό μέρος