εργαλεία

Submitted by vlanto on Thu, 2007-11-15 14:14.

λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

- autonomous infopoint at lists.riseup.net : είναι ένα από τα βασικά
εργαλεία για την εσωτερική επικοινωνία των ακτιβιστών που εμπλέκονται με το PGA στην Ελλάδα . Η συγκεκριμένη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου μας επιτρέπει με οριζόντιο τρόπο να πέρνουμε αποφάσεις , να ανταλάζουμε κείμενα και να είμαστε αποτελεσματικοί σε τρέχοντα ζητήματα.

- gr_global_info at lists.riseup.net: Λίστα επαφών όπου στέλνουμε το Μηνιαίο newsletter για το PGA conference. H λίστα δεν είναι ανοιχτή για συζητήσεις

- pga_europe_process at squat(.)net : είναι η λίστα της ευρωπαϊκής διαδικασίας
του δικτύου. Σε αυτήν την λίστα διεξάγεται η συζήτηση σε ότι αφορά το
δίκτυο στην Ευρώπη , τα infopoints , δράσεις και projects που
αναλαμβάνουν ακτιβιστές που συμμετέχουν στην διαδικασία ανάπτυξης ,διεύρυνσης του PGA.

- pgabalkan at eurodusnie(.)nl : είναι η λίστα της Βαλκανικής διαδικασίας του PGA και του balkan decentralised network.

- balkan-infoshop at lists(.)riseup.net : είναι η λίστα της ομάδας εργασίας του https://balkans.puscii.nl website

- pga-www at pgaconference(.)org : είναι η λίστα της ομάδας εργασίας του
pgaconference.org

- pga_europe_resistance at squat(.)net : είναι λίστα ανακοινώσεων για δράσεις και ανταποκρίσεις στην Ευρωπαϊκη περιφέρεια

IRC communication tool

- https://irc.indymedia.org: /j pga2008 και /j pga : οι δύο συγκεκριμένοι
χώροι στο συγκεκριμένο server έχουν πάρει ήδη ένα κεντρικό ρόλο σε
διαδικαστικά αλλα και σε πολιτικά ζητήματα. Tο #pga2008 φτιάχτηκε ως
βοηθητικό εργαλείο στην επικοινωνία της ομάδας στην Ελλάδα και το #pga
είναι ένα άλλο εργαλείο της ευρωπαϊκης διαδικασίας του PGA . 'Oσο αναφορά
το δεύτερο είναι και ο ψηφιακός χώρος του Βαλκανικού αποκεντρωμένου
δικτύου που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό , όπου οργανώνουμε μια σειρά
συναντήσεις για μια σειρά θέματα

PGA websites

 • http://pgaconference.org
 • : ισοσελίδα του δικτύου στην Ευρώπη

 • http://all4all.org
 • : globa action database

 • http://deletetheborder.org
 • : ένα PGA inspired blog από την Β. Αμερική

  - PGA infopoints Στην συνάντηση του PGA στο Leiden της Ολλανδίας 2002
  προσπαθήσαμε να ορίσουμε τον ρόλο των pga infopoints. Σύμφωνα με την εκεί
  συζήτηση τα infopoints είναι συλλογικότητες που αναλλαμβάνουν την ευθύνη
  να δώσουν ορατότητα , τόσο στο PGA όσο και στους διάφορους αγώνες που
  γίνονται παγκοσμίως. Τα PGA infopoints δεν είναι μέλη του PGA γιατί το PGA
  δεν έχει μέλη. Μετά την ευρωπαϊκη συνάντηση του PGA στην Γαλλία ο ρόλος
  των infopoints αναθεωρήθηκε αρκετά. Τα infopoints μπορεί να είναι
  συλλογικότητες , infoshops ή απλά διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  και sites . Τα pga infopoints μετά την Γαλλία άλλαξαν ριζικά. Στην
  πλειοψηφία τους είναι μέσα σε αυτόνομους χώρους και κοινωνικά κέντρα. Οι
  άνθρωποι που τα αποτελούν εμπλέκονται με μία σειρα θεματικές όπως
  αυτόνομοι χώροι , ψηφιακοί αγώνες κλπ. Τα λεγόμενα keywords (θεμματικές)
  όπως έχουν αναρτηθεί στην λίστα των infopoints στο
  pgaconference.org μπορούν να σας δόσουν μία πληρέστερη εικόνα για το που
  κινούνται τα infopoints. Τα infopoints τους τελευταίους μήνες έχουν
  αυξηθεί κατά πολύ , thats cool !

  PGA materials : στα αγγλικά αλλά και στα ελληνικά υπάρχουν μια σειρά κέιμενα όπως η παρουσίαση-ιστορική περιγραφή του PGA.